Przeczytaj i zaakceptuj warunki usług

Przeczytaj informacje o prywatności

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ti informiamo che i dati personali da te forniti saranno trattati da Agriturismo Masseria La Chiusa di Gabriella Ferrara & C snc, esclusivamente per l'evasione del tuo ordine di pagamento. In caso di contestazione degli addebiti effettuati dalla società emittente la tua carta di credito, Agriturismo Masseria La Chiusa di Gabriella Ferrara & C snc, nel contesto del rapporto contrattuale in essere, potrà trasmettere alla suddetta società copia del Conto relativo all'addebito contestato. Agriturismo Masseria La Chiusa di Gabriella Ferrara & C snc con sede legale in Via Ammiraglio gravina 2/A Palermo , è Titolare del trattamento dei tuoi dati personali. In relazione al trattamento dei tuoi dati, potrai esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003.


Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu w celach wskazanych powyżej. Na przykład możemy udostępnić pewne informacje stronom trzecim, aby mogły one skontaktować się z Tobą bezpośrednio przez e-mail (na przykład: aby poprosić Cię o opublikowanie opinii na temat pobytu i podróży)

* akceptacja jest obowiązkowa do przetworzenia wniosku
Co najmniej jedno pole nie jest poprawnie wypełnione. Sprawdź i spróbuj ponownie